Even voorstellen

OVER FRED PRAGER

Wat en Hoe?

Na een persoonlijke kennismaking wordt een inventarisatie gemaakt van de wensen en klachten. Die worden vervolgens vertaald in een schetsontwerp, welk het uitgangspunt vomt van het definitieve ontwerp. Dan volgt de bouwvoorbereidingsfase welke dient om de verbouwing en/of inrichting geslaagd te laten verlopen tot en met de oplevering. Uiteraard na weloverwogen beslissingen en uitvoerig overleg, want dat blijkt telkens  nodig, ongeacht de omvang. Bovendien levert dat aan beide zijden voldoening en transparantie op.

Bedrijven

Voor bedrijven en overheid kunnen wij zeker een toegevoegde waarde betekenen, zowel in het optimaliseren van de werkomgeving als de uitstraling daarvan. Wij denken graag mee over indeling, vormgeving, haalbaarheid, alsmede de volledige technische randzaken: klimaat, akoestiek, licht en infrastructuur.

Particulieren

Een van onze competenties is het het verbouwen c.q. uitbreiden van bestaande woningen al of niet met een monumentenstatus. In een zo ruim mogelijke context. Te denken valt aan herindelen, aan- of  op-bouwen tot en met het verzorgen van duurzame oplossingen zoals zonnepanelen en warmtepompen. Uiteraard  verzorgen wij ook, indien nodig, een omgevingsvergunning. De aanbesteding en het begeleiden van de bouw worden door de opdrachtgevers als prettig en transparant ervaren. Referenties op aanvraag beschikbaar.